Jõgeva

Jõgeva terviseraja äärde kerkis kodanikualgatuse korras välijõusaal

1. mai talgupäeval valmis välijõusaal Jõgeva terviseraja juures. Talgute korras, vabatahtlike töö ja heatahtlike ettevõtjate panusega kerkisid kolmes kõrguses lõuatõmbe kangid, täiskasvanute ja laste suuruses rööbaspuud ning kõhu- ja seljalihaste treenimiseks mõeldud pink. Kogu ehitus alates vajaminevate palkide koorimisest kuni nende paigalduseni tehti vabatahtlike poolt.

Talgute käigus avastasime, et paljud tööd, mis esmapilgul tundusid lihtsad ja pisikesed, võtsid lõpuks märkimisväärselt rohkem aega. Õnneks varusime seda välijõusaali ehitamiseks piisavalt ning kõik sai valmis õigeaegselt.
Välijõusaali valmimisse panustas erineval ajahetkel kokku umbes 15 inimest, kes kõik nägid selliste treeningelementide vajalikkust terviseraja sportimisvõimaluste mitmekesistamiseks ja atraktiivsuse tõstmiseks. Koos jõuti arusaamale, et sellised koostegemised suurendavad kogukonna tunnet ja igaüks, kes välijõusaali valmimisele kaasa aitas on pannud tükikese ennast ja head tahet sellesse, mis kindlasti suurendab rajatisest hoolimist ja selle kasutamist. Ühiselt tehtud tööd ei hakata ise lõhkuma ning ei lasta ka teistel välijõusaali kallal valesti jõudu rakendada.

Välijõusaali atraktsioonide valikul seati kaks peamist eesmärki. Esiteks, et välijõusaali saaksid esmalt võimalikult multifunktsionaalsed atraktsioonid, millel saaks sooritada erinevaid harjutusi peamistele lihasgruppidele. Teiseks, et atraktsioonid oleksid kasutatavad nii täiskasvanute kui laste poolt. Seetõttu sai kõige madalam lõuatõmbe kang paigutatud 160 sentimeetri kõrgusele ning valmis tehtud eraldi rööbaspuud, mis on mõeldud just lastele. Väiksemad rööbaspuud sobivad vanematega terviserajal kaasas käivatele lastele turnimiseks ning vanemate eeskujul tehtavate harjutuste proovimiseks. See aitavab kaasa ka pisemate tervislike eluviiside ja spordiharjumuste kujunemisele. Samuti võtab see väikeste lastega vanematelt ära ühe võimaliku vabanduse trenni mitte tegemiseks, et mul ei ole lapsi kuskile panna või et mul ei ole laste kõrvalt aega trenni teha. Edaspidi on see Jõgeval elavatele lastevanematele lihtne, võtke lapsed terviserajale kaasa! Välijõusaal andis Jõgeva terviseradadele uue ilme ja juurde funktsionaalsust. Nüüd saab kilomeetrise ringiga terviserajal lisaks jooksmisele ja kõndimisele teha ka erinevaid jõuharjutusi.

Kogu välijõusaali ehitamine läks algatajatele maksma 71 eurot, mille sees on ka tummise talgu hernesupi kulud. Enamus eelarvest kulus värvi, immutuse ja kütuse peale. Nii odavalt saime läbi tänu sellele, et kohalikud ettevõtjad ja sponsorid toetasid meid.

Välijõusaal on Jõgeval hästi vastu võetud ning harrastajaid käib seal palju. Meie eesmärgiks on järgnevate aastate jooksul ehitada juurde atraktsioone, mis võimaldaks sooritada veel rohkem harjutusi. Juba praegu on näidanud paljud kodanikud ja ettevõtjad ülesse huvi, et anda oma panust välijõusaali laiendamiseks ja paremaks muutmiseks. Jõgeva terviseraja välijõusaali juures tahame jätkata samasugust minimalistlikku ja maalähedast joont, näitamaks kui lihtsate vahenditega saab teha trenni ja oma tervise eest hoolitseda. Omalt poolt loodame, et meie kogemus julgustab ka teisi kogukondi ette võtma sarnaseid projekte ning näitab, et alati ei pea sellised algatused raha puuduse taha jääma.

Tekst: Asso Nettan, Jõgeva linnavolikogu liige

j1

Planeerimine ja koorimine õhtuvalgel.

j2

Palgi immutamine. Kõik said välijõusaali valmimisse anda oma panuse.

j3

Nii valmisid augud rippes kätekõverduste atraktsioonile.

j4

Esimesed palgid on maasse saanud ning kaevatakse auke rööbaspuude tarvis.

j5

Suur töö tehtud. Jäänud veel viimased lihvid. Väiksemad juba katsetavad nende jaoks tehtud rööbaspuud.

j6

Lõpptulemus 1. mail.

j7

Selline vaade kutsub uudistama ja proovima kõiki terviseraja külastajaid.